หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รอ 0023.5/ว1360 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.6/ว1333 การบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว7219 เชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.5/ว1168 การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ 1167 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาล  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว1332 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุและรายงานผล  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว1331 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว1330 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติด เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.6/ว7190 ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว1328 ทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.6/ว1329 แจ้งเวียนระเบียบปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทย ได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.2/ว7179 เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว1327 การเปิดรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ 1325 แจ้งผลการติดตามการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.6/ว1326 ตอบแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย พ.ศ.2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.1/ว7163 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโ๕รงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม2566-กันยายน2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.2/ว1308 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว1324 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.6/ว7158 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
รอ 0023.5/ว7140 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 589
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,829,585 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10