หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รอ 0023/ว139 การจัดกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วันล้างโลก ประจำปี 2565  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.2/ว432 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.1/ว137 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.4/ว402 หารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว136 การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023/ว135 การเข้าร่วมประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.1/ว134 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.2/ 1183 อนุญาตให้พนักงานเทศบาลไปต่างประเทศ  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.5/ 1028 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.5/ 1126 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.2/ว363 แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Google  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.5/ 1124 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.5/ 1122 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023/ว354 เร่งรัดการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว132 กำหนดการประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023/ว131 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดและองค์กรที่มีความสนใจเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023/ว130 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการประเมินตนเองเพื่อยกระดับของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (D๔)  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.2/ 91 เชิญประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น เป็นระดับกลาง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.1/ว113 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  [ 23 ม.ค. 2566 ]   
รอ 0023.3/ว114 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 (อาสาสมัครหน่วยสันติบาลสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 135)  [ 23 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 496
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,229,104 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10