หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รอ 0023.2/ว396  โครงการอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร Teacher Training Students  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.5/ว368  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว395  ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.5/ 1132  อนุมัติโอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.5/ว367  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑/๒๕๖๓  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.1/ว373  การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ 1144  การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว64  การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและ“ และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก“  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว66  การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2564  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว65 แจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.1/ว360 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 6 - 7  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว305 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระ  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว347 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว347 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ 996 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (DLTV)  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว347 กส  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว345 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว58 ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว59 ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]   
รอ 0023.5/ว318 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 268
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 2,765,579 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10