หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภา [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีง [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อ [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
เรื่อง ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 1,2,9 เขตพื้นที่รับ [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.ดงครั่งน้อย เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้ [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่ [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณป [ 17 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
ประกาศรายงานรับจ่าย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 39 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
รายงานงบทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอ [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 71 
 
 
 
 
 
 
 
วัดดงครั่งน้อย
 
 
 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิสุวรรณารามประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสี ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนฮาด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขิงแคง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖6 โดยวิธี [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะที่อยู่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ดงครั่งน้อย รถจำนวน 3 คัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) เป็นเงิน ๒๐,๐๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามสิบบาทถ้ว [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยคอนกรีต สายบ้านแสนสี-บ้านขิงแคง จำนวน ๘๐ จุด รวมปริมาตรคอนกรีตผสมเสร็จจำน [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเกรดปรับถนนภายในตำบลดงครั่งน้อย แบบเหมาจ่าย จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
เรื่อง ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 1,2,9 เขตพื้นที่รับ [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณป [ 17 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอ [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 71 
ประกาศ รายงานผลการพิจารณา การวิจารณ์ร่างประกาศวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยา [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 70 
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in Place [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 81 
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลค [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 68 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 101 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแท่ [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 101 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแท่ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 109 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแท่น ม.5 จากป่าช้าบ้ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 106 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแท่นนอก จากบ้านนายจำรัส เหลือล้ [ 14 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 115 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 133 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 30 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 338 
 
 
 

อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศสอบรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อรองรับงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.ดงครั่งน้อย เรื่อง ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 1,2,9 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
อบต.ดงครั่งน้อย ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.ดงครั่งน้อย เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด : วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,9 เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงครั [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานรับจ่าย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 39 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
อบต.ดงครั่งน้อย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เขตเลือกตั้งที่ [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
 
 
 

 
 

 
ถนนสาย แสนสีน้อย - ขิงแคง (28 ธ.ค. 2565)    อ่าน 655  ตอบ 1  
ระบบประปาหมู่บ้าน (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 849  ตอบ 1  
 
รอ 0023.5/ว1360 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว1333 การบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว7219 เชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.5/ว1168 การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ 1167 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาล  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว1332 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุและรายงานผล  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว1331 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว1330 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติด เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว7190 ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว1328 ทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว1329 แจ้งเวียนระเบียบปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทย ได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว7179 เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว1327 การเปิดรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ 1325 แจ้งผลการติดตามการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว1326 ตอบแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย พ.ศ.2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.1/ว7163 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโ๕รงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม2566-กันยายน2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว1308 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว1324 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว7158 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.5/ว7140 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
 
 
 
 
 

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ดงครั่งน้อย ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,829,556 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
อบต. ดงครั่งน้อย