หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 

 
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.2 [ 30 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงครั่งน้อย ม.1 จ [ 11 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 21 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 38 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 79 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 66 
 
 
 
 
 
 
 
วัดดงครั่งน้อย
 
 
 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 ?นม ยู เอช ที? ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิสุวรรณารามประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนฮาด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขิงแคง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กน 6153 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนฮาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวโนน หมู่ที่ 13 เส้นบ้านนางสุกัญญา ลุนปุย ไปบ้านนายอร่าม โสปัญหริ กว้าง 5 เมตร [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงครั่งน้อย หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายวัชรพงษ์ อินทร์พันธ์ไปบ้านนายสมพงษ์ ศรีคราม ขนาดกว้า [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้ [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 เส้นบ้านนายคำอ้าย นรชาติ ไปบ้านนางมุกดา บุญภิโย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร ห [ 16 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
 

 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงครั่งน้อย ม.1 จ [ 11 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 118 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสี ม.4(คุ้ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 105 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย ม.1 จ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 105 
ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีขายทอดตลอด [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 125 
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีขายทอดตลาด [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 184 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 143 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 151 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 226 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 30 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 221 
 
 
 

อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงครั่งน้อย ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(EIT) [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.2 [ 30 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงครั่งน้อย ม.1 จากทางหลวงหมายเลข 5075 ถึงโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 11 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่่งน้อย ม.1 จากทางหลวงหมายเลข 5075 ถึงโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ด้วย [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 79 
 
 
 

 
 

 
ถนนสาย แสนสีน้อย - ขิงแคง (28 ธ.ค. 2565)    อ่าน 533  ตอบ 1  
ระบบประปาหมู่บ้าน (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 771  ตอบ 1  
 
รอ 0023.4/ว2912 กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.1/ว2907 ชอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุม และการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว636 จัดส่งเอกสารการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.6/ว635 เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.6/ 554 แนวทางปฏิบัติการใช่จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.6/ 553 การดำเนินการตามแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาเมืองสุขภาพดี  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว633 ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษาและชุมชนด้วยวิถี 5ส  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว632 แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023/ 7260 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.2/ 547 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว625 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) กรณีขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานประเภททั่วไประดับอาวุโส  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว626 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) กรณีขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว2878 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว627 เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเห็นชอบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนโค  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว629 เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว628 เห็นชอบผลการประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานรอบ 6 เดือน)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ 549 เห็นชอบให้แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นสำหรับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว631 พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว630 เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ 548 เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
 
 
 
 
 

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ดงครั่งน้อย ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,679,721 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
อบต. ดงครั่งน้อย