หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 0 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 92 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 เมษายน 2565- มิถุนายน 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 82 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 133 
ประชาพันธ์การดำเนินงานด้านบุหรี่ อบต.ดงครั่งน้อย [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ พิษภัยบุหรี่ [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์ ด้านการเลิกบุหรี่ [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
 
 
 
 
 
 
 

วัดดงครั่งน้อย
 
 
 จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ(ระหว่างบ้านแสนสี หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหัวโนน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาวางท่อ คสล.บ้านโพนแท่น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ. [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทอน หมู่ที่ 3 (บ้านนายบัวโฮม โกฎแสน - บ้านายวิไล วรรณชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1,2,3,9,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องประชุม อบต.ดงครั่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิสุวรรณารามประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเ [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิสุวรรณารามประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเ [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขิงแคง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 

 
 

 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 92 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 30 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 98 
 
 
 

อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 66 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 92 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 เมษายน 2565- มิถุนายน 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
อบต.ดงครั่งน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย ได้นำส่งขยะอันตรายในชุมชน ตามโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อย [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 82 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 133 
อบต.ดงครั่งน้อย ประชาพันธ์การดำเนินงานด้านบุหรี่ อบต.ดงครั่งน้อย [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
อบต.ดงครั่งน้อย ประชาสัมพันธ์ พิษภัยบุหรี่ [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
 
 
 

 
 

 
ถนนสาย แสนสีน้อย - ขิงแคง (4 ก.ย. 2565)    อ่าน 331  ตอบ 1  
ระบบประปาหมู่บ้าน (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 659  ตอบ 1  
 
รอ 0023.3/ 1045 โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.2/ว1095 เห็นชอบการให้โอนหรือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ 14463 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว1092 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.5/ 14460 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.5/ว4801 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.2/ว1094 การแต่งตั้งพนักงานเทสบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.2/ว1039 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว1091 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว1089 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว1090 การบันทึกข้อมูลการบริหารจีดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี(มฝ.1)ประจำปี พ.ศ.2564  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว1088 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.2/ว1087 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.2/ 1023 เห็นชอบโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ 14331 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว4758 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งวดที่2)  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.2/ 14324 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ 13902 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ 13898 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
รอ 0023.3/ว1086 ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
 
 
 
 
 

การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ดงครั่งน้อย ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 7,576,378 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
อบต. ดงครั่งน้อย