หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสี ม.4(คุ้ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย ม.1 จ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องบัญชีรา [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีขายทอดตลอด [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 56 
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 54 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 53 
 
 
 
 
 
 
 
วัดดงครั่งน้อย
 
 
 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาประจำรถกู้ชีพ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลาง(003-50-0001) เลขทะเบียน บน 7925 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสี หมู่ที่ 4 (คุ้มบ้านดอน) กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เม [ 3 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย หมู่ที่ 1 จากบ้านนายจันดี ถึง วัดป่าโนน [ 3 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิสุวรรณารามประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนฮาด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขิงแคง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่อาหารว่าง/กาแฟเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ระหว [ 28 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]ซื้อซื้อวัสดุการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]

 
 
 
 

 
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสี ม.4(คุ้ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย ม.1 จ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีขายทอดตลอด [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีขายทอดตลาด [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 143 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 106 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 182 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 30 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 173 
 
 
 

อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันว [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย หมู่ที่ 4 (คุ้มบ้านดอน) [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย หมู่ที่ 1 จากบ้านนายจันดี ถึง วัดป่าโนนหมากพริก [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสี ม.4(คุ้มบ้านดอน) [ 21 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงครั่งน้อย ม.1 จากบ้านนายจันดี ถึงวัดป่าโนนหมากพริก [ 21 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
อบต.ดงครั่งน้อย ยกเลิกประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีขายทอดตลอด [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
อบต.ดงครั่งน้อย การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
อบต.ดงครั่งน้อย ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
อบต.ดงครั่งน้อย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
 
 
 

 
 

 
ถนนสาย แสนสีน้อย - ขิงแคง (28 ธ.ค. 2565)    อ่าน 430  ตอบ 1  
ระบบประปาหมู่บ้าน (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 725  ตอบ 1  
 
รอ 0023/ว139 การจัดกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วันล้างโลก ประจำปี 2565  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว432 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.1/ว137 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.4/ว402 หารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว136 การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023/ว135 การเข้าร่วมประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.1/ว134 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ 1183 อนุญาตให้พนักงานเทศบาลไปต่างประเทศ  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.5/ 1028 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.5/ 1126 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ว363 แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Google  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.5/ 1124 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.5/ 1122 อนุมัติเงินโอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023/ว354 เร่งรัดการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว132 กำหนดการประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023/ว131 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดและองค์กรที่มีความสนใจเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023/ว130 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการประเมินตนเองเพื่อยกระดับของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (D๔)  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.2/ 91 เชิญประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น เป็นระดับกลาง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.1/ว113 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  [ 23 ม.ค. 2566 ]    
รอ 0023.3/ว114 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 (อาสาสมัครหน่วยสันติบาลสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 135)  [ 23 ม.ค. 2566 ]    
 
 
 
 
 

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ดงครั่งน้อย ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,229,035 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
facebook
อบต. ดงครั่งน้อย
อบต. ดงครั่งน้อย