หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” พ.ศ.2561  
 

           องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย นำโดยนายบุญร่วม กิ่งเกตุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย อปพร. จิตอาสา ตลอดจนนักเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อยร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ตำบลดงครั่งน้อย ได้ตระหนักและเล็งเห็นว่าในเขตพื้นที่ตำบลดงครั่งน้อย  มีพื้นที่ว่างเปล่าเพียงพอที่จะดำเนินการในโครงการฯ นี้ โดยเป็น เพื่อปลูกจิตสำนึก และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้โครงการดังกล่าว บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  เพื่อคืนความสมดุลและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
4.  เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของคนในตำบลดงครั่งน้อย

         ได้ร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน
ดำเนินการตามแผนงานโครงการโดยปลูกต้นไม้จำนวน 6,000  ต้น ( ขี้เหล็ก,ไม้ยางนา )

สถานที่ดำเนินการ
1.  รอบหนองน้ำหลังที่ทำการ อบต.ดงครั่งน้อย  ตำบลดงครั่งน้อย  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2.  ที่สาธารณะประโยชน์บ้านโพนแท่น พื้นที่  7  ไร่

ระยะเวลาดำเนินการ
      26 -  28   กรกฎาคม  2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   เป็นการเฉลิมพรเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน
    1   พื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและช่วยคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ
    2.  เกิดความสมานสามัคคี  ความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการกับประชาชน
   3.  ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 15.06 น. โดย คุณ อภิเดช คำภูเมือง

ผู้เข้าชม 421 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 4,085,090 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10