หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐ [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)