หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัตตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
ระเบียบค่าเช่าบ้าน [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
กฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง(ฉบับที่ 2) [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขในการคำนวนมูลค่าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
กฎกระทรวง การงดหรือลดดอกเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17)พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,829,508 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10