หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
   
จัดให้มีและบำรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
 

       
 
       
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายไดเพียงพอและทั่วถึง
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ
      ของประชาชน
   
พัฒนาความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน
   
ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ
   
จัดให้มีการบำรุงรักษาและควบคุมตลาดเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่น
   
ส่งเสริมเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์
   
สนับสนุนเงินทุนและการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว
   
ส่งเสริมให้มีการสร้างงานในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการอพยพ
      แรงงานไปต่างจังหวัด
 
 

       
 
       
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน
   
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
   
ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาสามารถสอดคล้องและตอบสนองต่อ
      การดำรงชีวิตและวิถีชุมชน
   
ส่งเสริมการศึกษากิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
      ของท้องถิ่นและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

       
 
       
   
สร้างแหล่งน้ำขึ้นใหม่ เช่น ขุดหนองน้ำ
   
ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขินเพื่อให้สามารถกับเก็บน้ำได้
      มากกว่าเดิม
   
ก่อสร้างฝายกักน้ำ
   
จัดทำระบบประปาหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 8,829,588 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10